Sammenligne renter på lån

Rente på lån

I forbindelse med lån av penger i en bank er man som kunde nødt til å betale renter på denne kapitalen. Dette er noe alle vet, men hva er egentlig renter? Og hvordan vet man om renten er lav eller høy? Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente, samt mellom flytende og fastrente? Du er ikke alene hvis du synes dette blir forvirrende, men svarene du leter etter finner du enkelt forklart i denne teksten. Enkelt sagt er en rente en godtgjørelse som banken krever for å låne ut penger, for den risikoen den påtar seg og for en eventuell inflasjon. Dette kalles også for den nominelle renten, som rett og slett er den pålydende renten på selve lånebeløpet. Den effektive renten forteller deg hva du ender opp med å betale til sammen, inkludert nominell rente og gebyrer.

De fleste lån har nemlig gebyrer for både etablering og terminbetaling. Derfor vil ofte spranget mellom den nominelle og den effektive renten på et lån være ganske stort, spesielt hvis det dreier seg om et forbrukslån. Forbrukslånet er det dyreste lånet på markedet, og vil derfor ha en høy effektiv rente til forskjell fra for eksempel et boliglån. Fordi man må stille med 15 prosent egenkapital for å få innvilget et boliglån, i tillegg til at risikoen er lavere ettersom banken tar pant i boligen, vil renten være lavere. Det er flere andre gode nettsteder der du kan sammenligne renter, for eksempel lavrente.org og finansportalen.no.

Flytende rente eller fastrente?

Jo høyere risiko fra banken sin side, desto høyere renter. Men hva er forskjellen mellom flytende og bundet (fast-) rente? De norske bankene forholder seg til styringsrenten fra Sentralbanken (Norges Bank) som settes ca. hver sjette uke, det vil si at den ofte endres. Det er altså denne renten som Sentralbanken tar for å låne ut penger til bankene, som igjen låner ut penger til kundene. Hvis man binder renten, så fryser man den fast i for eksempel tre eller fem år til Sentralbankens utlånsrente.

Dette betyr at man ikke trenger å bekymre seg for store svingninger i denne bankens utlånsrente. Hvis man imidlertid følger denne endringen, har man en flytende rente. Om det ene eller andre lønner seg avhenger av flere faktorer, blant annet om hvor lang nedbetalingstid man har og personlig økonomi. Det kan være lurt å snakke med en rådgiver før man velger fast eller flytende rente, så vet du akkurat hvilke risikoer du tar når du bestemmer deg.